In de volksmond heet de Inspectie Woningen NEN 8025 ook wel ‘APK woning inspectie’. De NEN 8025 is een norm voor het periodiek beoordelen van bestaande technische installatie of voorziening in een woning. De inspecteur beoordeelt aan de hand van de beschreven methode of de woning aan de minimale veiligheidseisen voldoet.
De wijze waarop een beoordeling van de veiligheid van voorzieningen en installaties moet worden uitgevoerd, heeft Techniek Nederland in overleg met het Ministerie van VROM en in samenwerking met EnergieNed en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vastgelegd in een Nederlandse Norm, de NEN 8025.
Bestaande elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties moeten op grond van de Woningwet voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne. Deze eisen staan vastgelegd in het Bouwbesluit voor bestaande bouw.

Wettelijk is de eigenaar van het pand, gebouw of woning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties. De gemeente houdt het eerstelijnstoezicht op de veiligheid en de VROM-Inspectie is belast met het tweedelijnstoezicht.
Hoewel er voor eigenaren geen wettelijke verplichting geldt tot het periodiek laten beoordelen van de veiligheid van elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties, doe je er toch goed aan deze regelmatig te laten beoordelen. Door gebruik, ouderdom en omstandigheden zijn de voorzieningen en installaties nu eenmaal onderhevig aan slijtage. Dit kan tot risicovolle situaties leiden.